Beverwijk 0251-254161 I Uitgeest 0251-750655 info@smc-ijmond.nl

Reglement

h

Huisregels praktijk

Voordat de behandelingen start, leggen we u uit hoe deze eruit komen te zien. In het Huishoudelijk Reglement SMC treft u de huisregels van de praktijk.

Privacy policy

We hechten veel waarde aan uw privacy. SMC IJmond gaat nauwkeurig om met uw persoonsgegevens. In de Privacy Policy kunt u alle details lezen.