Het Nationaal Fonds tegen Kanker raadt aan om een fysiotherapeut oncologiein te schakelen als onderdeel van behandeling bij kanker. Onze fysiotherapeuten zijn gespecialiseerd in oncologie. Hij/zij houdt zich bezig met het behandelen, coachen en begeleiden van patiënten tijdens- of na de behandeling van kanker. De fysiotherapeut oncologie heeft een extra opleiding gedaan. Hierdoor hebben zij specifieke kennis over de ziekte, de medische behandelingen, communicatie met de oncologische patiënt, de korte- en lange termijngevolgen van de medische behandeling en de laatste ontwikkelingen in de oncologie verworven. Tevens heeft de oncologiefysiotherapeut een signaleringsfunctie, hetgeen betekent dat er gelet wordt op andere symptomen of klachten. Indien deze zich voordoen, wordt in overleg met de patiënt gekeken of het nodig is gepaste hulp in te schakelen van een zorgprofessional uit een andere discipline zoals bijvoorbeeld een oedeemfysiotherapeut, orofaciaal fysiotherapeut (kaakfysiotherapeut), bekkenfysiotherapeut, ergotherapeut, diëtist, logopedist, psycholoog of maatschappelijk werker. Door zijn of haar expertise heeft de oncologiefysiotherapeut goed zicht op wanneer overleg met de oncologieverpleegkundige-/specialist/huisarts in het ziekenhuis nodig is.

NOG een zin over lymfdrainage!

Fysiotherapie SMC IJmond / Uitgeestbiedt een revalidatieprogramma gericht op beperkingen die zijn ontstaan door kanker of de behandeling daarvan. De behandeling wordt per persoon op maat gemaakt, afhankelijk van het gezondheidsprobleem en doelen.  Om tijdens of na kanker weer op een goede manier verder te kunnen leven, is het nodig om fysiek, emotioneel en sociaal te revalideren. Dit kan ook betekenen dat er meerdere hulpverleners worden ingeschakeld, zodat optimale zorg geleverd kan worden.

Heeft u klachten of beperkingen in uw dagelijks leven? Kunt u niet meer werken? Wij kunnen u helpen dit te veranderen. In de revalidatie wordt aandacht besteed aan actief blijven en beter gaan functioneren, uw grenzen leren kennen en vertrouwen herwinnen. Revalideren is ook mogelijk als u geen zicht meer heeft op genezing.

Wanneer u een verwijzing heeft van uw behandeld oncoloog of huisarts, kunt u een afspraak maken voor een intake. Tijdens de intake onderzoekt de fysiotherapeut uw klachten, wensen en mogelijkheden aan de hand van een gesprek, vragenlijsten en fysieke testen. Op basis van deze uitkomsten wordt er een behandelplan opgesteld.