Bij SMC IJmond / Uitgeest kunt op ons centrum terecht voor het voortzetten van uw hartrevalidatie, nadat u daarvoor gerevalideerd hebt in het ziekenhuis. Voortzetting houdt  in dat u verdere opbouw van conditie en kracht nodig hebt of wilt bereiken. Mogelijk ook dat er sprake moet zijn van werkhervatting en dat u graag weer wilt sporten, maar  (nog) niet kunt starten met de sportactiviteiten die u voorheen gewend was te doen. We vergroten uw belastbaarheid door de oefentherapie in onze oefenzaal. Op ons centrum kijken we naar uw doelstellingen en uw mogelijkheden. Tevens leren  we u om te gaan met de eventuele beperkingen die u nu heeft tgv uw hartprobleem.

U kunt ook op ons centrum terecht als u hartfalen heeft. We begeleiden u  naar een actieve leefstijl, zoekend naar de mogelijkheden die u heeft. Met als doelstelling om zo sterk en fit mogelijk te worden, zonder dat dit te belastend wordt voor uw hart.

De vergoeding voor hartrevalidatie  is afhankelijk van uw zorgverzekering.