De Funktionele Osteopathie en Integratie (FOI) is een op zich zelf staand holistisch therapieconcept in de osteopathie en de manuele therapie. Ze berust op een beroepservaring van meer dan 25 jaar en meer dan 150.000 behandelingen. De wetenschappelijke onderbouwing van deze enorme hoeveelheid empirisch verkregen ervaringen speelt voor het concept een grote rol.

De FOI is een therapie uit de praktijk voor de praktijk.

De FOI gaat er vanuit, dat het lichaam op een probleem van het bewegingsapparaat altijd via een compensatiepatroon een bepaalde tijd compenseren kan. De praktijk laat zien, dat deze compensatiemechanismen zich over het hele lichaam verdelen. Echter in de meeste gevallen is er toch een steeds terugkomend patroon te herkennen.

De ervaring leert ons, dat deze systematiek van de compensaties, onze absolute aandacht binnen het onderzoek en de behandeling verlangt. Alleen zo kunnen optimale en duurzame resultaten bereikt worden.

Het lokaal behandelen van het pijngebied, past dus niet binnen de FOI gedachte.

Het Onderzoek:
Uw therapeut stelt u eerst enkele vragen. Hiermee wordt er een goed beeld gekregen over welke systemen bij u niet goed functioneren. Met het aansluitende onderzoek vindt hij de schakelaars die met elkaar in verbinding staan.

De Behandeling: 
In eerste instantie zal uw therapeut met de behandeling van de wervelkolom beginnen. De wervelkolom is altijd de centrale as in het lichaam waar alles om draait. Daarom moet deze altijd als eerste worden behandeld. De behandelingen bestaan uit zachte en veilige mobiliserende technieken. U moet zich er niet over verbazen dat uw therapeut NIET het pijngebied als eerste behandeld. Dat is dan ook de reden, waarom u na de eerste behandeling misschien nog geen verbetering merkt. Pas als de wervelkolom eerst weer goed functioneert, zal uw therapeut het pijnlijke gebied meer gaan ‘benaderen”. 

Voordelen van Functionele Osteopathie en Integratie:  

  • Snel en effectief onderzoek.
  • Samenhangen zijn gemakkelijk te herkennen en te behandelen.
  • De technieken werken zeer snel en effectief.
  • De technieken zijn zacht en veilig.
  • Er bestaan voor deze therapie geen contra-indicaties.
  • Goede behandelingsresultaten zijn snel te bereiken.