Verzuimpreventie en arbeidsre-integratie

Verzuim is een slechte zaak voor elke organisatie. De financiële schade is vaak enorm, maar dat zult u zelf het beste weten. SMC-IJmond-Uitgeest helpt bedrijven om verzuim te voorkomen en re-integratie te versnellen.

Onze werkwijze

 • Verschillende diensten kunnen worden ingezet ter preventie van verzuim (zie programma’s)
 • Bevordering ‘gezond gedrag’.
 • Door inschakeling van SMC wordt voldaan aan Wet Verbetering Poortwachter (binnen 6 weken plan van aanpak)
 • Geen wachttijden (de werknemer wordt gegarandeerd opgeroepen binnen 2 x 24 uur)
 • Samenwerking met bedrijfsarts
 • Directe werkhervatting door opstellen werkhervattingschema
 • Werkgever ontvangt een procesbeschrijving en schema werkhervatting
 • Actieve aanpak (cliënten wordt geleerd de fysieke en mentale belastbaarheid te verhogen)
 • Er wordt met vaste doorlooptijden gewerkt
 • Onze aanpak is integraal en multidisciplinair.

Onze deskundigen

Wij bieden doelgerichte begeleiding bij fysieke en mentale problemen van medewerkers. Daarbij kijken we naar de totale problematiek. We werken aan het herstellen van de belasting (arbeidsomstandigheden) en individuele belastbaarheid (fysiek en mentaal). Dit alles in overleg met arbodiensten, verzekeraars en uitvoeringsinstanties. Door eigen deskundigheid en nauwe samenwerking met andere disciplines bieden we complete oplossingen. Ons team bestaat uit:

 • Fysiotherapeuten
 • Bedrijfsfysiotherapeuten
 • Manueel therapeuten
 • Lifestyle coachen
 • Diëtisten
 • Psychologen (gezondheidszorg 1e lijn)